Javni konkurs BH Telecom-a za dodjelu 40 stipendija redovnim studentima za akademsku 2013/14. godinu

Na osnovu člana 88. stav Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1-2.1.-13898-8/10 od 29.9.2010. godine i Odluke Uprave Dioničkog društva BH Telecoma Sarajevo br: 00.1-2.1-20721/13 od 27.8.2013. godine, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima na visokoškolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2013/14. godinu

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu 40 (četrdeset) stipendija redovnim studentima na visokoškolskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine za akademsku 2013/14. godinu.

Stipendije će se dodjeljivati po organizacionim djelovima Društva na način kako slijedi: POGLEDATI U PRILOGU.

Visina mjesečne stipendije iznosi 200,00 KM mjesečno.

Konkurs ostaje otvoren 35 dana od dana objavljivanja u dnevnom informativnom listu ( 05.09.2013. godine objavljen u Oslobođenju).

Prijave sa dokumetima predaju se putem pošte ili lično u zatvorenoj koverti na adresu:

Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, 71 000 Sarajevo
Napomena: - Na koverti obavezno naznačiti: “ZA KONKURSNU KOMISIJU ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA - NE OTVARATI”
KOMPLETAN TEKST KONKURSA POGLEDATI U PRILOGU.