JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 144. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 42 /17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/18), a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH” br. 12/03, 34/03 i 65/13), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U ŠKOLSKIM ODBORIMA SREDNJIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

PrilogVeličina
PDF icon Javni konkurs332.7 KB
Microsoft Office document icon Obrazac 151.5 KB
Microsoft Office document icon Obrazac izjave44.5 KB