Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/03 ) i člana 6. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/14), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA
UPRAVNOG ODBORA JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO

Izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo vrši se za sljedeću poziciju:

a) član Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo – predstavnik Ministarstva.

Člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.
Za člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo može biti imenovan kandidat koji ispunjava opće i posebne uslove.

PrilogVeličina
PDF icon javni_oglas_pdf.pdf134.25 KB
Microsoft Office document icon 2._obrazac_1_17_sc.doc130 KB