JAVNI OGLAS Za prijem i upis djece u okviru realiziranja projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Realizirajući projekat „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“ koji provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uz finansijsku podršku Dubai Cares fondacije UNICEF, u saradnji sa Javnom ustanovom „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, kao implementatorom projekta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI OGLAS
Za prijem i upis djece
u okviru realiziranja projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje Javni oglas za prijem i upis djece po projektu "Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje".

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon JAVNI POZIV.doc100 KB