Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koji možete pronaći na sljedećem linku:

http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/javnioglasi/javni-poziv-za-finansiranjesuf...