Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku djece sa posebnim potrebama, do 15 godina

Na osnovu Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11 i 37/13) ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata za podršku djece sa posebnim potrebama, do 15 godina, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

PrilogVeličina
PDF icon javni_poziv.pdf202.02 KB
Microsoft Office document icon obrazac_uno_16.doc183 KB