JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA NAUKE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisalo je sljedeće javne pozive:

- Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2017. godini

- Javni poziv za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2017. godini

- Javni poziv za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2017. godini

- Javni poziv za sufinansiranje izdavanja knjiga u 2017. godini

- Javni poziv za sufinansiranje objavljivanja naučnih radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka u 2017. godini

- Javni poziv za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2017. godini