Još jedna osnovna škola sa područja Kantona Sarajevo partner u projektu programa Erasmus+

U svakodnevnom nastavnom procesu, nastavnici se nerijetko susreću sa nedostatkom motivacije učenika za aktivno učestvovanje u nastavi. Unatoč znanju i kompetencijama nastavnika te multifunkcionalnim vještinama, vrlo često su im potrebni dodatni nastavni alati i strategije za podsticanje motivacije kod učenika.

Poboljšanje socio-emocionalne atmosferi u učionici, s obzirom da je ona jedna od glavnih uzroka niske koncentracije i loše motivacije učenika, je upravo jedan od ciljeva projekta „Humour in the classroom“ (Humor u razredu) sa kojim je OŠ „Stari Ilijaš“ uspješno aplicirala na program Erasmus + KA2.

U projektu učestvuje 6 partnera iz 5 različitih zemalja. Implementacija projekta i projektnih aktivnosti je 24 mjeseca, a ukupni budžet je 174.000 eura.

Nastavnici će, u okviru projekta, steći dodatne istraživačke, analitičke, ICT vještine te unaprijediti kompetencije potrebne za realizaciju nastavnog procesa i podučavanja.

Kod učenika, kao krajnjih korisnika projekta, će se unaprijediti kritičko i divergentno razmišljanje te smanjiti anksioznost i stres prilikom rada sa kompleksnim materijalima.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo već duži niz godina radi na educiranju i osposobljavanju nastavnika za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima kako bi se što kvalitetnije iskoristile mogućnosti EU fondova.

OŠ “Stari Ilijaš” je primjer kako i odgojno-obrazovne ustanove mogu uspješno aplicirati na Erasmus + program, a koji za konačni cilj ima razmjenu dobrih praksi u obrazovanju i poboljšanje kvalitete poučavanja i učenja u obrazovnim ustanovama širom Evrope, od predškolskih do srednjoškolskih.

Čestitamo OŠ „Stari Ilijaš“, nastavnicima Salketić Alma, Dizdarević Jasmina i Gradaščević Aida i svim članovima timova koji su radili na pripremi projekta i koji će raditi na realizaciji projektnih aktivnosti.