Kalendar aktivnosti u 2019. godini

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), članova 72. i 73. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 23/17), a u vezi sa članom 21. Pravilnika o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/18), ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijela je odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju.

PrilogVeličina
PDF icon Kalendar aktivnosti118.81 KB