Konačna lista dobitnika sredstava po javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u vezi sa Javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i omladine, do 26. godine života iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/03-34-18888/20 od 10.06.2019. godine, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi

Odluku
o utvrđivanju konačne liste dobitnika sredstava
po javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i omladine, do 26. godine života, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

PrilogVeličina
PDF icon Tekst odluke126.56 KB