KONAČNA RANG LISTA DOBITNIKA SREDSTAVA - JAVNI POZIV ZA UDRUŽENJA/NEPROFITNE ORGANIZACIJE U 2017. GODINI

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje KONAČNU RANG-LISTU DOBITNIKA SREDSTAVA po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.