Konačna rang-lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija - Projekti za mlade

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje Konačnu rang-listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Obavijest o terminima potpisivanja ugovora će biti objavljena na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (https://mon.ks.gov.ba).