Konačne rang liste dobitnika sredstava po Javnim pozivima

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje:

1. Konačnu rang listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2018. godini;
2. Konačnu rang listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2018. godini;
3. Konačnu rang listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje izdavanja i/ili prevođenja knjiga u 2018. godini;
4. Konačnu rang listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnih radova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja objavljenih u časopisima koji prate međunarodne relevantne naučne baze podataka, kao i naučnih radova prezentovanih na konferencijama i simpozijumima koji su objavljeni ili su prihvaćeni za objavu u međunarodnim relevantnim naučnim bazama podataka u 2018. godini;
5. Konačnu rang listu dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2018. godini.