Konkurs - Upis vanrednih učenika u JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo

Na osnovu člana 76. i 143 Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo br.23/17) i Odluke Školskog odbora broj 761-01—1/18, JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo, raspisuje:

K O N K U R S

ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA
ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

Upis vanrednih učenika/učenica za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, razrednih, dopunskih i maturskih ispita za I, II, III i IV razred, za stručna zanimanja:

- Zubni tehničar
- Stomatološka sestra tehničar

Konkurs traje od 01.09.2018. do 30.09.2018. godine.

Dokumenti potrebni za upis:
- zahtjev za upis
- svjedočanstva o završenom prethodnom školovanju (originali)
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Upis se vrši svakog radnog dana, od 09:00 do 14:00 sati, u sekreterijatu škole.

SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
S A R A J E V O
Ulica Čekaluša 84.