KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČETIRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U SARAJEVU - PREDSTAVNIKA OSNIVAČA

Na osnovu člana 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 7. Odluke Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju postupka imenovanja članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu koje imenuje Vlada Kantona, početak i način rada, prava i obaveze, postupak razrješenja i druga pitanja bitna za zakonit rad i efikasno funkcioniranje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/13 i 42/17), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČETIRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA
UNIVERZITETA U SARAJEVU - PREDSTAVNIKA OSNIVAČA

Četiri člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, od kojih je jedan obavezno predsjednik Upravnog odbora, imenuje Vlada Kantona Sarajevo nakon provedene konkursne procedure.

PrilogVeličina
PDF icon konkurs.pdf71.64 KB
Microsoft Office document icon obrazac_17-_uo.doc150 KB