Konstituirano Vijeće mladih Kantona Sarajevo

Na konstituirajućoj skupštini Vijeća mladih Kantona Sarajevo, održanoj danas u Sarajevu, za predsjednika Upravnog odbora imenovan je Suad Karić iz Vijeća mladih Općine Ilidža.

U Upravni odbor imenovani su još Šeherzada Halimić, Amer Veljan, Ajdin Kahrović, Ernad Deni Čomaga i Dženan Alić, a mandat članova UO je dvije godine.

Osnovni ciljevi Vijeća mladih KS-a su koordiniranje rada općinskh vijeća mladih na području tog kantona, uključivanje mladih u društveni život zajednice i zastupanje interesa njegovih članica.

Istaknuto je da će se Vijeće mladih uključiti u rad Komisije za pitanja mladih KS-a i raditi na poboljšanju i izradi kantonalne politike prema mladima.

Obraćajući se delegatima konstituirajuće skupštine, ministar nauke, obrazovanja i mladih KS-a Damir Marjanović je izrazio nadu da će u narednom periodu ostvariti dobru i plodonosnu saradnju, te je obećao svoju podršku svim inicijativama Vijeća koje će imati za cilj poboljšanje položaja mladih u KS-u.

Ministarstvo nauke, obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo pružat će logističku i administrativnu pdršku Vijeću mladih KS-a, kao krovnom udruženju mladih u tom kantonu, koje je formirano u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.