Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo učestvovalo na Međunarodnoj konferenciji o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja

Ministarstvo za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji za firmom PlanB d.o.o., prisustvovala je regionalnoj Međunarodnoj konferenciji o regionalnom tržištu, razvoju statistike i investicionih mogućnosti koja se održala 6. i 7. novembra 2017.godine.

Naš tim učestvovao je na panelu za istraživanje i razvoj sa temom “Kako do sredstava EU fondova i privatnih investicija”, a predavači su bili Mr.sci. Azemina Njuhović, pomoćnica ministra za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije i Hasnija Zulić, EMBA, direktorica, PlanB d.o.o.

Ovo je prva konferencija u regionu koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i nevladinih organizacija, sa ciljem da planiraju i sarađuju u realizaciji regionalnih projekata u oblasti razvoja tržišta kapitala, rada, robe i usluga, razvoja zvanične statistike, promocije regionalnih investicionih mogućnosti i istraživanja i razvoja u oblasti informacionih tehnologija, komunikacija, efikasno upravljanje i korišćenje ekonomskih i socijalnih resursa itd.

Glavni ciljevi konferencije su:
a) Razviti platformu za saradnju vladinog, nevladinog i poslovnog sektora u regionu.
b) Pokrenuti razvoj boljeg poslovnog okruženja i potvrditi važnost investicija u regionu.
c) Analizirati konkurentnost regiona.
d) Predstavljanje statističkih podataka i analiza ekonomskih i socijalnih pokazatelja u regionu kako bi se podržao poslovni sektor i drugi korisnici.