Napustio nas je akademik Sulejman Redžić

U povodu smrti akademika prof. dr. Sulejmana Redžića, uposlenici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade izražavaju duboko suosjećanje sa porodicom, prijateljima, akademskom i univerzitetskom zajednicom BiH zbog prerano izgubljenog velikog i poštovanog intelektualca i čovjeka.
Sulejman Redžić je rođen 1954. godine u Jajcu. Na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završio je studij biologije 1977. godine, postdiplomski studij iz ekologije i zaštite životne sredine 1982. godine, te doktorirao 1990. godine.
Dodatno obrazovanje sticao je studijskim boravcima u više naučnoistraživačkih institucija: Odjelu ekologije biljaka i geobotanike Zavoda za botaniku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Zagrebu; Royal Botanic Garden, Edinburgh, V. Britanija; University Botanic Garden, Cambridge; Department of Plan Sciences of Cambridge University, Engleska; Departmet of Ecological Botany Uppsala Univerzity, Švedska; Botanic Garden and Demartment of Vegetation Ecology, La Sapienza, Università di Roma, Italija; Det Naturvidenskabelige Fakultet, Kobenhavns Universitet, Danska; Faculty of Science University of Kingston; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE), Izmir, Turska; Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Španija; Department of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, Austrija; Fatih Üniversitesi, Istanbul, Turska; Orto Botanico dell’Università di Pisa, Italija, itd.
Sulejman Redžić je bio redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (naučna oblast ekologija i zaštita životne sredine). Izvodio je nastavu na Prirodno-matematičkom, Farmaceutskom i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, Prirodno-matematičkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te Biotehničkom fakultetu u Bihaću. Postdiplomsku nastavu izvodio je na više fakulteta: Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu; “State Managment and Humanitarian Affairs” (Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet “La Sapienza”, Rim); Prirodno-matematički, Farmaceutski, Mašinski, Poljoprivredno-prehrambeni, Šumarski i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu; Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli; Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici; Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.
Područja naučnog interesa Sulejmana Redžića bila su: ekologija (sinekologija, singeneza, teorijska ekologija, autekologija biljaka, humana ekologija, ekološko modeliranje, molekularna ekologija); biogeografija (horologija, fitogeografija, filogeografija, endemogeneza); zaštita životne sredine (globalna ekologija, ekološko planiranje, održivi razvoj, ekološko inženjerstvo, ekološka konzervacija i restauracija, obrazovanje, informisanje, ekološka kultura).
Rukovodio je mnogim međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima i učestvovao na 94 naučna skupa u zemlji i inostranstvu. Objavio je više od 220 naučnih radova i stručno-popularnih članaka. Njegovi naučni radovi navode se u mnogim svjetskim bazama podataka i citirani su u mnogim naučnim časopisima i knjigama domaćih i stranih autora. Veliki ljudi nas napuštaju ali njihovi likovi i djela ostaju s nama da nas sjećaju na sve dobre i velike stvari koje su činili za nas i koje su nam ostavili kao breme s kojim treba da idemo kroz život i zajedno gradimo bolje sutra za sve nas.” Profesore, hvala vam za sve što ste činili!