Naredba o odgodi svih ispita, obuka, stručnih usavršavanja, edukacija, seminara, konferencija i takmičenja čiji je organizator/suorganizator Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Poštovani,

obavještavamo Vas da je, u skladu sa donesenom Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, broj: 408/2020 od 16.3.2020. godine i naredbama Federalnog štaba civilne zaštite od 17.3.2020. godine, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donio Naredbu o odgodi svih ispita, obuka, stručnih usavršavanja, edukacija, seminara, konferencija i takmičenja čiji je organizator/suorganizator Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Ova naredba se odnosi na odgodu polaganja stručnih ispita i takmičenja u organizaciji/suorganizaciji Prosvjetno-pedagoškog zavoda, kao i na polaganje ispita za vozača motornih vozila (polaganje ispita iz poznavanja pružanja prve pomoći, ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i ispita iz upravljanja motornim vozilom).

O nastavku organizacije i novim terminima polaganja navedenih ispita i takmičenja te o drugim relevantnim informacijama Ministarstvo će sve kandidate i ostale zainteresovane blagovremeno obavještavati putem web stranice Ministarstva i sredstava javnog informisanja.

Svjesni smo da je ova situacija nova i neočekivana za sve nas te Vas stoga molimo za puno razumijevanje, saradnju, međusobno uvažavanje i podršku kako bismo se lakše nosili sa cjelokupnom situacijom.