O B A V J E Š T E NJ E - JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO.

O B A V J E Š T E NJ E

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je 22.7.2017. godine u dnevnom listu Oslobođenje objavilo JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO.
Prilikom objave došlo je do tehničke greške te je isti objavljan na memorandumu drugog ministarstva.

S tim u vezi, dnevni list Oslobođenje je 25.7.2017. godine uputilo izvinjenje ministarstvima zbog navedene tehničke greške.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje navedeno zbog objektivne informisanosti javnosti.