O D L U K A o utvrđivanju konačne rang-liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi O D L U K U o utvrđivanju konačne rang-liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Ovom odlukom utvrđuje se lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

PrilogVeličina
PDF icon konacna_odluka_-_nauka_2020.pdf346.59 KB