Obavijest - Obavezno pohađanje srednjeg obrazovanja

Poštovani roditelji,

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavilo je u junu i julu 2019. godine javne konkurse za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu.

Obavještavaju se roditelji maloljetnih učenika koji se do sada nisu upisali u jednu od srednjih škola u Kantonu Sarajevo da je u skladu s članom 180. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 30/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), za učenike do navršene 18 godine života, srednje obrazovanje u trajanju od dvije godine obavezno.

Također, roditelji maljoljetnih učenika koji ne upišu dijete u srednju školu u skladu s članom 175. stav (4) Zakona, odnosno ako dijete redovno ne pohađa nastavu u skladu sa članom 180. Zakona, kaznit će se za prekršaj, novčanom kaznom od 500,00 KM.

U vezi s naprijed navedenim svi roditelji maloljetnih učenika koji se nisu upisali ili su upisani, a ne pohađaju redovno nastavu u srednjoj školi, obavezni su to učiniti, jer će u skladu s odredbama člana 84. Zakona izgubiti status redovnog učenika, a time i pravo na zdravstveno osiguranje.