Obavještenje

Obavještavamo vas da će se nastava u osnovnim i srednjim školama, u petak, 3. maja realizirati shodno važećem nastavnom kalendaru za tekuću školsku godinu, bez bilo kakvih izmjena, te neće biti online nastave, osim ako nije predviđena Godišnjim programom rada škole.