Obavještenje o polaganju eksterne mature u osnovnim školama

Dragi učenici, cijenjeni nastavnici i roditelji,

obavještavamo vas da će se eksterna matura u školskoj 2016/2017. godini polagati 19. i 20. juna 2017. godine, istovremeno u 67 osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.