Obavještenje o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo