Odluka o odobravanju uplate troškova školarine na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini u tri rate

Na osnovu člana 165. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20) ministar za obrazovanje, nauku i mlade, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj: 08-01-02-39620/20 A.Š od 14.10.2020. godine godine donosi

O D L U K U
o odobravanju uplate troškova školarine na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021.godini u tri rate

PrilogVeličina
PDF icon Odluka67.71 KB