Odluka o utvrđivanju konačne rang-liste dobitnika sredstava po Drugom javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Na osnovu čl. 56. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u vezi sa Drugim javnim pozivom za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je

O D L U K U
o utvrđivanju konačne rang-liste dobitnika sredstava
po Drugom javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija
na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Ovom odlukom utvrđuje se lista dobitnika sredstava za studijsku 2018./2019. godinu po Drugom javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“.

PrilogVeličina
PDF icon Odluka106.66 KB