Odluka o utvrđivanju konačne rang liste dobitnika sredstava po javnom pozivu za finasniranje projekata za podršku djece sa posebnim potrebama

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovina (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u vezi sa Javnim pozivom za za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata za podršku djece sa posebnim potrebama, do 15 godina, iz Budžeta Kantona Sarajevo, za 2018. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo d o n o s i:

ODLUKU O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG-LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PODRŠKU DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA, DO 15 GODINA, IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO, ZA 2018. GODINU, SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

Ovom odlukom utvrđuje se lista dobitnika sredstava po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata za podršku djece sa posebnim potrebama, do 15 godina, iz Budžeta Kantona Sarajevo, za 2018. godinu.

PrilogVeličina
PDF icon odluka_o_dodjeli_sredstava.pdf109.55 KB