Odluka o utvrđivanju konačne rang-liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Na osnovu čl. 56. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u vezi sa Javnim pozivom za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi

O D L U K U
o utvrđivanju konačne rang-liste dobitnika sredstava
po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija
na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

PrilogVeličina
PDF icon Konačna rang lista86.81 KB