Odluke o utvrđivanju izbornog područja za gimnazije i srednje škole za stručno obrazovanje i obuku u Kantonu Sarajevo

U skladu sa članom 58. stav (2), (3) i (58) Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:23/17), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donio je:

- Odluku o utvrđivanju izbornog područja za gimnazije u Kantonu Sarajevo

- Odluku o utvrđivanju izbornog područja za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku u Kantonu Sarajevo

kojom se utvrđuju izborna područja za gimnazije i srednje škole za strčno obrazovanje i obuku u školskoj 2018./2019. godini, za koja se učenici mogu opredijeliti prilikom upisa redovnih učenika u okviru onih područja za koje je srednja škola verificirana.