Održana edukacija pedagoga u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo

U skladu sa aktivnostima koje provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u oblasti edukacije i stručnog usavršavanja nastavnika i ostalih zaposlenih u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, u saradnji sa Udruženjem pedagoga Kantona Sarajevo, održana je edukacija pedagoga u periodu od 23. januara do 25. januara 2018.godine.

Edukacija se održala u prostorijama Centra za obrazovanje, a istoj je prisustvovalo oko 82 pedagoga iz osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo.

„Cilj edukacije je da pokušamo pedagozima prije svega ukazati na njihovu važnost i bitnost u odgojno-obrazovnim promjenama, njihovoj novoj ulozi u tim promjenama, a ujedno prikazati im i nešto novo, drugačije i potaknuti ih na razmišljanje da postoji jako puno načina da se neki problemi, konflikti i pristupi mogu i trebaju uraditi sa različitih polazišta i stajališta“, naglasila je Samela Alagić, predsjednica Udruženja pedagoga Kantona Sarajevo.

Na edukaciji se radilo na temama emocionalne inteligencije i empatije, asertivne komunikacije, izazovima u odgojno-obrazovnom radu, restitucijom u odgoju i obrazovanju, ulogom pedagoga u odgojno-obrazovnim promjenama, profesionalnim izgaranjem i jačanjem samopouzdanja i samopoštovanja kod učenika.