Okrugli sto o temi „Poduzetništvo i škola-od ideje do realizacije“

Obavještavamo vas da će se SUTRA /UTORAK/ 15. maja 2018. godine sa početkom u 11:00 sati u multimedijalnoj sali Općine Hadžići (ulica Hadželi broj 114) održati okrugli sto o temi „Poduzetništvo i škola-od ideje do realizacije“.

Okrugli sto organizuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Privredna komora KS u okviru Projekta „Learning by Doing“ – “Učenje kroz rad”, a u saradnji sa Općinom Hadžići i JU „Srednjoškolski centar Hadžići“.

U projekt je uključeno 14 država i 24 partnera sa područja dunavskog regiona koji će realizacijom ovog projekta razvijati saradnju obrazovnih institucija, privrednih komora i privatnog sektora te napraviti strateške puteve za modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja.

Imajući u vidu perspektive budućeg ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, okruglim stolom se žele potaknuti tvorci obrazovnih politika kao i poslodavci da usklade svoje strateške razvoje za poduzetničku kompetenciju i stručno obrazovanje, u cilju promovisanja dualnog obrazovanja i povezivanja realnih potreba rada sa upisnom politikom u školama.

Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Privredne Komore KS, Općine Hadžići, osnovnih i srednjih škola, te vijeća roditelja i poslodavaca sa područja KS. Raspravljat će se o problemima i mogućnostima za napredak kada su u pitanju stručne i poduzetničke kompetencije učenika-budućih zaposlenika kao i mogućnosti implementacije dualnog obrazovanja u svjetlu dosadašnjih dobrih praksi.