Okvir za ponovno otvaranje škola: Online radionica za predstavnike nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini

Okvir za ponovno otvaranje škola naziv je online radionice za predstavnike nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini održane 22. jula 2020. godine.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa UNICEF-om i UNESCO-om, organizovalo je navedenu radionicu kako bi se nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini upoznale s Okvirom za ponovno otvaranje škola i iskustvima drugih država u procesima ponovnog otvaranja škola nakon pandemije.

Sastanku su prisustvovale, ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, pomoćnica ministra Azemina Njuhović i Elma Kico, stručna saradnica za međunarodnu saradnju i projekte.

U okviru radionice predstavljen je i prijedlog formulara za izradu akcijskih planova za ponovno otvaranje škola koji su pripremili i izradili UNESCO i UNICEF.

Predstavnici nadležnih obrazovnih vlasti su predstavili i razgovarali o već započetim procesima ponovnog otvaranja škola u Bosni i Hercegovini, problemima i poteškoćama sa kojima se susreću kao i o narednim koracima koje je potrebno poduzeti.