Otvoreno takmičenje Intercultural Achievement Award 2019

Austrijski kulturni forum Sarajevo obavještava da je otvoreno takmičenje Intercultural Achievement Award 2019 koji nagrađuje uspješne, inovativne projekte iz oblasti interkulturalnog dijaloga, kako u Austriji tako i u inostranstvu.

Prijaviti se mogu neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije, udruženja, fondacije, obrazovne ustanove humanitarnog karaktera i vjerske organizacije), organizacije iz privatnog sektora, kao i pojedinci iz sfere civilnog društva.

Nagrade se dodjeljuju u slijedećim kategorijama:
- Održivost - "Najbolji tekući projekat", nagrada u iznosu od 10.000 EUR
- Aktualnost - "Najbolji projekat vezan za aktuelni događaj", nagrada u iznosu od 5.000 EUR
- Inovacija - "Najinovativniji interkulturalni projekat", nagrada u iznosu od 5.000 EUR
- Mediji - "Najbolji medijski doprinos interkulturalnom sporazumijevanju", nagrada u iznosu od 5.000 EUR

Rok za prijavu je 30. april 2019. godine. Prijavu dostaviti na dialog@bmeia.gv.at

U prilogu se nalaze dodatne informacije o takmičenju i prijavni formulari, a isti su dostupni na linku www.bmeia.gv.at/IAA