Počelo je provođenje pilot projekta Eksterne mature u srednjim školama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa UTIC-om i 34 srednje škole na području Kantona Sarajevo počinje danas, 12.4.2017. godine sa provođenjem pilot projekta – „Eksterna matura" za sve učenike četvrtih razreda srednjih škola.
Prvog dana vršit će se provjera znanja iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i kniževnost i Engleski jezik / Njemački jezik, a drugog dana iz predmeta Matematika.