POČETAK RADA PREDŠKOLSKIH USTANOVA U KANTONU SARAJEVO

Poštovani,

obavještavamo Vas da je, u skladu sa donesenim Zaključkom Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, broj: 08-40-423-37/20 od 15.5.2020. godine, ministar za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo donio, Naredbu, broj: 11-34-8297-9/20 od 15.5.2020. godine, kojom se dozvoljava rad predškolskim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih i autoškolama na području Kantona Sarajevo počevši od 18.5.2020. godine.

Za organizaciju rada u predškolskim ustanovama u uvjetima pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19), Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo donio je „Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u obdaništima i predškoslkim ustanovama Kantona Sarajevo“ kojih su dužni pridržavati se radnici predškolskih ustanova, roditelji i djeca.

Uz obavijest možete pronaći i Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u obdaništima i predškolskim ustanovama u kontekstu relaksacije mjera koje je donijela Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.