Pokrenuta akcija: Petak s ministrom obrazovanja

U protekla dva mjeseca smo tražili najbolji način za uspostavljanje transparentne, direktne i dvosmjerne komunikacije Ministra, ali i ostalih uposlenika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, sa građanima našega kantona ali i cijele Bosne i Hercegovine.

Odlične inicijalne rezultate smo postigli direktnim kontaktima putem Facebook stranice i kontinuiranim informiranjem kroz obnovljenu zvaničnu web stranicu Ministarstva. S druge strane smo primjetili da intenziva direktna e-mail komunikacija koju smo prakticirali, nosi određene izazove vezano za nemogućnost utvrđivanja tačnog identiteta osoba koje su nas na ovaj način kontaktirale.

Stoga, u želji da idemo korak dalje, odlučili smo pokrenuti akciju radnog naziva "Petak s ministrom" kako bi istakli stvarnu vrijednost otvorenog dijaloga sa onima zbog kojih uposlenici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade postoje i rade.

Naime, od februara 2013. godine svakog posljednjeg petka u mjesecu u periodu od 8 do 11 sati, u modelu kratkih pojedinačnih sastanaka u trajanju od 20 minuta, biti će organiziran susret zainteresiranih građana sa resornim ministrom Prof. dr. Damirom Marjanovićem u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u ulici Reisa Džemaludina Čauševića - zgrada Kantona Sarajevo.

Svi zainteresirani za direktnu komunikaciju s resornim ministrom i njegovim bliskom suradnicima, trebaju ispuniti i poslati elektronsku najavu koju mogu pronaći na zvaničnoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba) u sekciji "Petak s ministrom". Lista zakazanih sastanaka biti će pravljena na osnovu datuma prijava, a svi koji su se prijavili biti će najkasnije 7 dana prije sastanka obaviješteni o tačnom terminu istoga.

Tokom ove akcije, posebna pažnja će se posvetiti mladim ljudima koji imaju potrebu da sa ministrom razgovaraju o zanimljivim inicijativama, kreativnim idejama, sugestijama ali i problemima s kojima se susreću u svom edukativnom procesu.

Radujemo se nastavku uspješno uspostavljene suradnje! Čekamo Vas!