Posjeta učenika i nastavnika OŠ "Edhem Mulabdić" Republici Turskoj

Grupa učenika koja izučava turski jezik i nastavnika JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Sarajevo otišla je u posjetu gradu Samsun u Republici Turskoj, gdje će boraviti u bratimljenoj školi Yeșilyazi, a odatle će sa učenicima škole domaćina ići u grad Çanakkale, gdje će 18. marta prisustvovati obilježavanju 101. godišnjice presudne bitke za savremenu Tursku državu. U Istanbulu su imali prijatan iznenadni susret sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Elvirom Kazazovićem, koji je sa svojim saradnicima također u posjeti obrazovnim institucijama u Republici Turskoj.