Potpisivanje sporazuma o saradnji sa organizacijom DVV International

Danas, 26.4.2019. godine u Ministarstvu je upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji između Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola DVV International i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Uzimajući u obzir važnost obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja kao instrumenta za povećanje učešća stanovništva u kulturnom, društvenom, ekonomskom i održivom razvoju i suzbijanju siromaštva, navedeni partneri su spremni na saradnju u oblasti obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja.
Nacionalni ured Njemačkog saveza visokih narodnih škola u Bosni i Hercegovini DVV International, prepoznaje važnu ulogu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u promoviranju obrazovanja i učenja odraslih u Bosni i Hercegovini. Stoga je DVV International spreman, kroz potpisivanje Spaorazuma o saradnji, pružiti profesionalnu i financijsku podršku Ministasrtvu pri realizaciji aktivnosti u pomenutoj oblasti.

Pružanje podrške za implementaciju Zakona o obrazovanju odraslih na području Kantona Sarajevo je dio strategije DVV Internationala i u skladu je sa ciljem „Podrška razvoju obrazovanja odraslih u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi i Kavkazu“, Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Stoga će DVV International podržati:
• učešće u razvoju softvera za monitoring i osiguranje kvaliteta u oblasti obrazovanja odraslih, te učešće u obuci za primjenu razvijenog softvera
• organiziranje treninga na teme: značaj, zadaci i uloge referenata za obrazovanje odraslih, jednoobrazni radni procesi, komunikacija, te vidljivost obrazovanja odraslih
• pripremu, organizaciju i realizaciju okruglog stola u Kantonu Sarajevo na temu „Akreditacija organizatora obrazovanja odraslih i umrežavanje u oblasti obrazovanja odraslih“