Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava za 2017. godinu

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2017. godini, izdavanja naučnih časopisa u 2017. godini i organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2017. godini.

Obavještavamo dobitnike sredstava koji su ostvarili pravo na sufinansiranje:

1. naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2017. godini,

2. izdavanja naučnih časopisa u 2017. godini i

3. organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2017. godini,

da ugovore o sufinansiranju mogu preuzeti (osoba koju odredi rukovodilac/lice ovlašteno za zastupanje) u prostorijama Ministarstva svakim radnim danom od 9:00 do 11:00 sati (kancelarija 224).