Poziv za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum za akademsku 2019-2020. godinu

U okviru Programa obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Republike Mađarske za period 2017-2019. godina, objavljen je Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum u akademskoj 2019/2020. godini.

U Pozivu je navedeno da svaki aplikant može da aplicira na najviše dva studijska programa, rangirana prema prioritetima.
Ažurirana lista studijskih programa je dostupna na internet stranici:
http://studyinghungagary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-...

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 15. januar 2019. godine, a finalnu selekciju aplikacija vršiće mađarska strana. Aplikacije se podnose elektronski, putem linka apply.stipendiumhungaricum.hu.

Detaljne informacije o Pozivu, stipendijama i načinu apliciranja dostupne su na internet stranici:
www.stipendiumhungaricum.hu.