POZIV ZA POTPISIVANJE UGOVORA sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ će se vršiti 07.01.2021. i 08.01.2021. godine, u terminu od 10:00 do 13:00 sati, u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (kancelarija broj 224, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).