Poziv za potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po ponovnom javnom pozivu za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova u 2018. godini

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2018. godini će se vršiti u periodu od 27.11. do 04.12.2018. godine, u terminu od 09:00 do 11:00 sati, u kancelariji broj 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).

Izuzetno, u slučaju spriječenosti rukovodioca ustanove/lica ovlaštenog za zastupanje da pristupi potpisivanju ugovora u navedenim terminima, ugovor o sufinansiranju radi potpisa može preuzeti i osoba koju odredi rukovodilac/lice ovlašteno za zastupanje.