POZIV za potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava PROGRAMA 2. i PROGRAMA 4. po Javnom pozivu za sufinansiranje programa nauke 2019. godine

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa nauke iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu za

PROGRAM 2.: Podrška autorima/koautorima naučnih radova objavljenih ili prihvaćenih za objavu u Woss-CC (Web of Science-Core Collection) bazi podataka ili bazama MLA, EBSCO ili SCOPUS za oblast humanističkih nauka) i
PROGRAM 4.: Sufinansiranje troškova kotizacije na relevantnim internacionalnim naučnim konferencijama u 2019. godini

će se vršiti u PONEDELJAK, 04.11.2019. godine i SRIJEDU 06.11.2019. godine, u terminu od 9:00 do 11:00 sati, kancelarija 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).

Radi efikasnosti i dinamike isplate dodijeljenih sredstava molimo da se pridržavate navedenih termina.

Kontakt telefon:
033/562-259