POZIV za potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava PROGRAMA 2. po Javnom pozivu za sufinansiranje programa nauke 2019. godine

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava PROGRAMA 2.: Podrška autorima/koautorima naučnih radova objavljenih ili prihvaćenih za objavu u Woss-CC (Web of Science-Core Collection) bazi podataka ili bazama MLA, EBSCO ili SCOPUS za oblast humanističkih nauka) po Javnom pozivu za sufinansiranje uprograma nauke iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, će se vršiti u SRIJEDU 09.10.2019. godine i ČETVRTAK 10.10.2019. godine, u terminu od 9:00 do 11:00 sati, kancelarija 224 (prostorije Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1/II).

Radi efikasnosti i dinamike isplate dodijeljenih sredstava molimo da se pridržavate navedenih termina.

Kontakt telefon:
033/562-259