Preliminarna rang-lista dobitnika priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

PRELIMINARNU RANG-LISTU
dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

PrilogVeličina
PDF icon Preliminarna lista176.68 KB