PRELIMINARNA RANG-LISTA dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018. godini

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje PRELIMINARNU RANG-LISTU dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018. godini.