PRELIMINARNA RANG-LISTA dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje:

PRELIMINARNU RANG-LISTA dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“.