Primjena člana 8. Pravilnika o zapošljavanju dostavljena osnovnim i srednjim školama Kantaona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nakon konsultacija sa Inspektoratom rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove je donijelo instrukciju kojom se nalaže svim osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama jednoobraznu primjenu člana 8. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Naime, bodovanje vremena provedenog na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo je u predhodnom periodu različito tretirano te su ovom instrukcijom odklonjena različita primjena Pravilnika na način da se licima koja su u vrijeme prijave na konkurs, a nalaze se na evidenciji Službe za zapošljavanje, vrijeme provedeno na pomenutoj evidneciji računa za ukupan period nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom, bez obzira na eventualne prekide u evidenciji, naglasio je resorni ministar prof. dr. Damir Marjanović.

Na ovaj način, su u praksi otklonjeni različiti pristupi u primjeni ovog kriterija za bodovanje prilikom zapošljavanja a istovremeno i osigurano jednoobrazno postupanje prema svim kandiodatima koji konkurišu za posao uz punu koordinaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Inspekcije rada, ističu u resornom ministarstvu.

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Instrukcija.doc480 KB