Promocija dualnog obrazovanja

Projekt "Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" od februara 2018. godine implementira Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije
Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom "Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo.
Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'', jednog od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna
organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.
Podršku projektu su davali Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i GIZ.

Glavni ciljevi projekta su usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, povećanje zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, jačanje lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustavova i javnih ustanova za zapošljavanje, ali i osposobljavanje učenika za poznatog poslodavca i jačanje kapaciteta institucija i kompanija za provođenje dualnog obrazovanja.

Projekat je trajao 12 mjeseci, a rezultirao je osposobljavanjem 18 učenika u profesiji vozača motornog vozila, automehaničara, autolimara, autolakirera, autoelektričara za kompaniju Centrotrans,kao partnera Projekta.

U sklopu Projekta održana je i edukacija deset mentora praktične nastave u kompanijama, deset nastavnika praktične nastave u školama, devet općinskih djelatnika i devet savjetnika za zapošljavanje koji rade sa poslodavcima po modelu dualnog obrazovanja. Također, u tri sarajevske općine otvoreni su info pultovi za podršku aktivnostima dualnog obrazovanja. Uz pomoć Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS održani su dani otvorenih vrata u dvije srednje škole i kompaniji Centrotrans, kao i Sajam srednjih strukovnih škola KS.

Izrađen je i promotivni materijal o dualnom obrazovanju, odnosno brošure, flajeri, plakati, video i radio jinglovi, te identificirani bitni elementi koji će poslužiti kao polazna osnova za izradu Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i za izmjenu nastavnih planova i programa u srednjim strukovnim školama.

Film možete preuzeti na linku:

https://drive.google.com/file/d/1egN-ikorn_gdH-SRUWrWhPShhLYUjhMj/view

Ili sa youtube kanala UPFBiH:

https://www.youtube.com/watch?v=d1NNYOdI164